APK: de periodieke autokeuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, of bedrijfsauto die – beladen – niet zwaarder mag zijn dan 3.500 kg, jaarlijks laten keuren.

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus belangrijk.

Wanneer moet een auto een APK-gekeurd worden?

Drie jaar nadat een auto voor het eerst op de weg is toegelaten, is deze keuringsplichtig. Hierbij moet u uitgaan van de eerste inschrijvingsdatum. De eerste inschrijvingsdatum is de datum waarop het Voertuigbewijs is afgegeven. Tenzij bij de rubriek "bijzonderheden" een andere datum staat vermeld: bij kentekenbewijzen die na 1 april 1999 zijn afgegeven staat het anders vermeld namelijk ‘datum eerste toelating’ en ‘datum eerste afgifte Nederland.

Als de auto al eerder APK goedgekeurd is, kunt u uitgaan van het afgegeven keuringsbewijs. Op dit bewijs staat vermeld tot welke datum de auto APK is goedgekeurd. Voor of op die datum moet de auto opnieuw APK goedgekeurd zijn.

U kunt uw voertuig binnen twee maanden voor de APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan voor één jaar verlengd. Als u het voertuig meer dan twee maanden voor de APK-vervaldatum laat keuren, krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.


Wie doet mijn APK-keuring?

Autoservice Edwin Melenhorst kan de APK-keuring geheel voor u verzorgen. Voordat de auto gekeurd wordt, vindt een grondige inspectie plaats zodat u van te voren weet waar u aan toe bent.

De totaalrekening valt mede hierdoor lager uit, als bij veel collega-bedrijven.

Realiseer u, gratis APK bestaat niet: de monteur, afmeldkosten en apparatuur kosten nu eenmaal geld.

Autoservice Edwin Melenhorst doet er alles aan om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden!

Meer Informatie?

Neem gerust contact op met Autoservice Edwin Melenhorst door hier te klikken